Trách nhiệm xã hội của SHAPE

Đặt mục tiêu xây dựng hệ sinh thái giáo dục dành cho tất cả mọi người, SHAPE hy vọng đem đến những thay đổi tích cực cho đời sống xã hội, thông qua định hướng phát triển tư duy và nhận thức của con người.

Đối với sự phát triển của mỗi quốc gia, giáo dục luôn là nhân tố quan trọng, ảnh hưởng đáng kể đến toàn bộ lĩnh vực trong đời sống. Đặc biệt, tại một đất nước đang phát triển như Việt Nam, giáo dục còn là cầu nối, mở lối cho sự hội nhập với nước ngoài. Cũng vì thế, SHAPE đã nghiên cứu các chương trình đào tạo và phương pháp sư phạm phù hợp, có thể trang bị cho các học viên Việt Nam các kiến thức, kỹ năng cần thiết để thích nghi trong môi trường quốc tế theo xu hướng toàn cầu hoá.

Cũng trong quá trình nghiên cứu, tìm hiểu về tình hình giáo dục, chúng tôi nhận thấy rằng, có một khoảng cách rất lớn về điều kiện và cơ hội để thụ hưởng giáo dục giữa các tầng lớp trong xã hội. Chính vì thế, SHAPE không ngừng nỗ lực để tạo điều kiện học tập và phát triển bình đẳng, đồng đều cho tất cả học viên, giúp các bạn phát huy tối đa tiềm năng của mình. SHAPE đã và đang đồng hành với các đối tác giáo dục cùng tầm nhìn để thực hiện những dự án giáo dục phi lợi nhuận cho các bạn trẻ tài năng, có đam mê, nghiêm túc theo đuổi ước mơ, mục tiêu trong tương lai.

Chúng tôi tin rằng, với những nỗ lực hiện tại, SHAPE có thể đem đến nhiều thay đổi tích cực và đáng kể hơn đối với tình hình giáo dục trong nước. Từ đó, chúng tôi cũng kỳ vọng rằng, có thể kết nối chặt chẽ giáo dục trong và ngoài nước để tất cả các bạn trẻ Việt Nam có được cơ hội học tập và phát triển xuyên quốc gia.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN DU HỌC MIỄN PHÍ