Với hơn 400 khóa học bằng tiếng Anh, các ngành học phổ biến khi du học Phần Lan 2021 cho sinh viên quốc tế gồm có: Truyền thông, Ngành kiến ​​trúc, Khoa học môi trường, Công nghệ sinh học, Công nghệ thông tin và truyền thông, Nghệ thuật và Thiết kế. Các chương trình dành cho sinh viên quốc tế đều được thiết kế 100 % bằng tiếng Anh, các bài giảng, kiểm tra, sách vở liên quan đến môn học đều bằng tiếng Anh. Bên cạnh các ngành nêu trên, các trường đại học Phần Lan cũng  đào tạo rất tốt về giáo dục, khoa học xã hội, luật pháp, kinh doanh và nhân văn.

Cùng với chính sách hỗ trợ nhiều học bổng lên tới 100% cộng với nhiều học bổng hỗ trợ tiền sinh hoạt phí cực lớn và cơ hội được ở lại làm việc sau học tập. Hệ thống giáo dục Phần Lan là một trong các nước đáng để bạn quan tâm tới.

Có 14 trường đại học thuộc khối Bộ Giáo dục và Văn hóa; hai trong số đó là trường đại học nền tảng (*) và phần còn lại là các tập đoàn đại chúng. Giáo dục trình độ đại học cũng do cơ sở giáo dục đại học của quân đội cung cấp, Trường Đại học Quốc phòng, thuộc Lực lượng Quốc phòng. Tổng cộng có gần 170.000 sinh viên đại học vào năm 2012.

Từ đầu năm 2010, các trường đại học đã có tư cách pháp nhân độc lập và tách khỏi nhà nước. Tuy nhiên, nhà nước vẫn tiếp tục là nhà tài trợ chính cho các trường đại học. Nguồn tài trợ trực tiếp của chính phủ bao gồm khoảng 64% ngân sách của các trường đại học. Ngoài ra, các trường đại học được khuyến khích nhận các khoản tài trợ tư nhân.