MINI RESEARCH

Thời đại 4.0 cho chúng ta có cơ hội tiếp cận được một lượng lớn thông tin một cách dễ dàng. Tuy nhiên, để có thể tìm ra “đáp án” đúng thì chưa hẳn đã là điều đơn giản cho tất cả mọi người.Kỹ năng tra cứu thông tin trên Google

Trong khóa học Mini – Research, SHAPE giúp bạn tìm ra được phương pháp research nhanh-gọn-lẹ mà lại vô cùng hiệu quả được sử dụng bởi các chuyên gia tại SHAPE khi tìm kiếm thông tin trên Google.

Phân loại và xác thực thông tin

Thông tin nhiều nhưng đâu sẽ là nguồn đáng tin cậy (chính quy) nhất? SHAPE sẽ cung cấp cho bạn phương pháp phân loại các nguồn thông tin và kỹ thuật xác thực độ chính xác của các nguồn thông tin trên.

Thực hiện một tiểu luận nghiên cứu

Các Mentor tại SHAPE sẽ hướng dẫn và đồng hành cùng với bạn nghiên cứu về hai chuyên ngành mà bạn đang nhắm đến, giúp bạn có được một sản phẩm chất lượng để ghi điểm với các nhà tuyển sinh của các trường.