TALKSHOW: WHAT’S YOUR SHAPE

2022-12-08T18:04:32+07:00

Học đi đôi với Hài cùng UY LÊ: Hành trình “từ Tự trào đến Tự hào” với Cá tính. “Em không phải là cô Tấm. Em không để cho Hài chọn mình, mà mình phải chọn Hài.” (Uy Lê trong set diễn Cô tấm chọn Hài) “Hài bình tĩnh”, “Hướng nội nhưng sính ngoại” và vô số những miếng hài “xéo xắt” đã khiến cái tên Uy Lê trở nên quen thuộc với cộng đồng. Cùng với Saigon Tếu, anh là người đã đưa Hài độc thoại đến gần hơn với Việt Nam. Không chỉ là những tràng cười sảng khoái, [...]